Aan het einde van leerjaar 1 kiezen de leerlingen of ze verder gaan met het reguliere programma of het technasium. Deze keuze geldt voor twee jaar (leerjaar 2 en 3). Als je het technasiumonderwijs volgt, krijg je vanaf leerjaar 2 vijf lesuren per week O&O (zie lessentabel voor de verschillen met het reguliere programma). Zoals je ziet is zelfs de combinatie gymnasium-technasium mogelijk voor leerlingen die op zoek zijn naar nog iets meer uitdaging!

Bij de technasiumstroom onderbouw wordt de docent O&O ook je mentor. Hiervoor is gekozen vanwege de grote aandacht voor (studie-)vaardigheden bij O&O, de coachende rol van de docent en de contacttijd van (minimaal) vijf lesuren per week. Om je ontwikkeling helemaal goed te monitoren, groeit de O&O mentor ook met de leerlingen mee naar leerjaar 3.

Bij de technasiumstroom onderbouw ligt de nadruk op het verwerven van vaardigheden (zowel algemene vaardigheden als onderzoeks- en ontwerpvaardigheden) en het kennismaken met de zeven bètawerelden. Klik hier voor meer informatie over deze bètawerelden of bekijk het onderstaande filmpje.

De verdeling onderzoek/ontwerp is 50/50, het aanbod van projecten is zeer divers en afgestemd op het curriculum van de diverse bètavakken in de onderbouw (nask, biologie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde). Aan het einde van leerjaar 3 mag je kiezen uit een aantal keuzeprojecten ter voorbereiding op de bovenbouw.