Vanaf de 4e klas kan het vak Onderzoek&Ontwerpen (O&O) gekozen worden als profielkeuzevak of als examen-keuzevak bij de profielen Natuur&Gezondheid en Natuur&Techniek. Dit geldt ook voor leerlingen die in de onderbouw de technasiumstroom niet gevolgd hebben.

Waar in de technasiumstroom van de onderbouw de nadruk ligt op kennismaking met de bètawerelden en het verwerven van vaardigheden, draait het in de bovenbouw met name om verdieping en het bepalen van een eigen richting. Je zult vooral werken aan keuzeprojecten: je kiest een onderwerp op basis van jouw interesse en gaat daarbij op zoek naar een opdrachtgever en naar experts uit het hoger onderwijs (HBO of WO). Hierdoor krijg je meteen een beeld of een bepaalde opleiding/beroep bij je past!

Je sluit O&O in het examenjaar af met een meesterproef. Dit is een project dat je zelf schrijft en vervolgens uitvoert (meestal in duo’s) onder begeleiding van een medewerker van een hogeschool of universiteit.

Leerlingen die het vak t/m het examen hebben gevolgd en succesvol afronden, ontvangen naast hun diploma ook een officieel technasiumcertificaat. Door het technasium te volgen, zijn leerlingen optimaal toegerust om na hun eindexamen te starten met een bètatechnische vervolgopleiding.