In leerjaar 1 van het Graaf Huyn College kunnen alle leerlingen van het havo/vwo kennismaken met het technasium. Je krijgt dan gedurende een half jaar 4 lesuren per week het technasiumvak O&O. Uiteraard kunnen we je dan slechts twee projecten van elk 8 weken voorschotelen. Je krijgt één onderzoeksopdracht en één ontwerpopdracht, zodat je in ieder geval beide kanten van het vak leert kennen. De andere helft van het schooljaar volg je gewoon de reguliere lesuren. Aan het eind van jaar 1 kies je ofwel voor de technasiumstroom onderbouw (leerjaar 2 en 3), ofwel voor de reguliere onderwijsstroom. Zelfs als je niet voor het technasium kiest, denken wij dat de vaardigheden (bijvoorbeeld op het gebied van samenwerken, plannen, presenteren, evalueren, kritisch informatie zoeken) die je gedurende dat half jaar hebt ontwikkeld, mooi meegenomen zijn voor de rest van je onderwijscarrière.