1. Wanneer is een school een Technasium?

Alleen scholen met het Predikaat Technasium mogen zich een technasium noemen. Er zijn tachtig technasia in Nederland, waarvan drie in Zuid-Limburg (het Bernardinus College, Sophianum en het Graaf Huyn College). Zij voldoen aan alle eisen die de Stichting Technasium stelt. De kwaliteit van het technasiumonderwijs wordt hierdoor gewaarborgd.

 

2. Waarom zou je kiezen voor het technasium bij het Graaf Huyn College?

Als je nieuwsgierig en leergierig bent, is het vak O&O echt iets voor jou. Je mag zelf, samen met je groepsgenoten, een oplossing verzinnen voor een probleem van een echte opdrachtgever. Uiteraard helpt de docent jullie hierbij. Het O&O-team bestaat uit acht enthousiaste, gecertificeerde docenten die naast O&O allemaal nog één of twee andere vakken geven. Als je kiest voor de technasiumstroom in jaar 2, is je docent O&O tevens je mentor. Deze mentor gaat vervolgens met jullie mee naar jaar 3. Zo kan hij/zij jou optimaal begeleiden!

 

3. In welk jaar kun je beginnen met het technasium?

Alle eersteklassers havo, atheneum en gymnasium van het Graaf Huyn College volgen een oriëntatie op het technasium. Je krijgt twee technasiumprojecten in het eerste jaar, zodat je beter kunt bepalen of het technasium echt iets voor jou is. Vanaf leerjaar 2 kun je dan de technasiumstroom volgen. Daarnaast is het mogelijk om in de vierde klas in te stromen, als je kiest voor bij een natuurprofiel (Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek).

 

4. Wat maakt het technasium bijzonder?

  • Het examenvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O)
  • De kennismaking met diverse bedrijven en beroepen in verschillende sectoren
  • Samenwerken in kleine teams
  • Het oplossen van realistische vraagstukken die afkomstig zijn van een echte opdrachtgever (bedrijf, overheidsinstelling, vervolgopleiding)
  • Het combineren van kennis en vaardigheden van verschillende vakken
  • Het feit dat niet alleen het product, maar ook het proces beoordeeld wordt

 

5. Hoeveel uur staat het vak O&O in het rooster?

Per week besteed je vier of vijf lesuren aan het vak O&O (verdeeld over twee dagdelen). Deze uren komen in de plaats van andere vakken, maar gaan niet ten koste van lesuren bij de kern- of bètavakken. In het extra uur wiskunde dat de tweedeklassers zonder O&O volgen, worden rekenvaardigheden getraind. Bij technasiumklassen is dit niet nodig, aangezien deze rekenvaardigheden terugkomen bij de O&O-projecten.

 

6. Heb je huiswerk voor O&O?

Alle projecten zijn uitvoerbaar binnen de lestijd van een periode. Als jij en jouw team goed plannen, heb je nooit huiswerk voor O&O.

 

7. Hoe ziet een O&O-project eruit?

Je werkt 8 tot 9 weken aan één project. Dit project kan een ontwerp- of een onderzoeksproject zijn. De docent begeleidt jouw team bij het uitvoeren van deze opdracht. Aan het begin en einde van een periode bezoeken we de opdrachtgever of komt de opdrachtgever naar onze school.

 

8. Krijg je een cijfer voor O&O?

Ja. O&O is een eindexamenvak en telt mee voor de overgang, net als elk ander vak. Het bijzondere is wel dat je voor elke opdracht twee beoordelingen krijgt: één groepscijfer voor het product (dat jouw team heeft gemaakt) en één individueel cijfer voor het proces (hoe jij hebt gewerkt in het team). In de eindexamenklas sluit je het vak af met een meesterproef.

 

9. Is het mogelijk een les O&O bij te wonen?

Natuurlijk! Iedereen die nieuwsgierig is naar deze bijzondere vorm van onderwijs, is van harte welkom. Stuur in dat geval een mailtje naar technator@technasiumghc.nl